انتخاب سريع
قیمت(حداکثر):
مارک:

سیم | فروشگاه نور و روشنایی نوریکسُ فشار ضعیف

نوع نمایش :
28 کالا
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل c27

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: پلاستیک
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل c25

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: پلاستیک
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل c104

Electric wire

ویژگی های کالا :
جنس مغزی: مس
طول 100 متر
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 0.5 صائب کد Y105

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: پلاستیک
177000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب کد 41

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 0.75 صائب کد 4

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: پلاستیک
260000
0
مقایسه

سیم برق 1 در 1 مدل صائب مدل 1321

Electric cable

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: پلاستیک
345000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1در 0.35

Electric wire

ویژگی های کالا:
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
165000
0
مقایسه

سیم برق 1 در 0.5 صائب کد 1

Electric wire

ویژگی های کالا:
نوع: سیم افشان
جنس مغزی: مس
جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
177000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 4 صائب کد 450-103

sim

ویژگی های کالا :
جنس مغزی:مس
جنس شیلد:پلاستیک
1200000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 0.5 صائب کد B105

sim

ویژگی های کالا :
جنس مغزی:مس
جنس شیلد:پلاستیک
185000
0
مقایسه

سیم برق نایلون 2 در 1.5 مدل N0007

sim

ویژگی های کالا :
جنس مغزی:مس
طول 100 متر
مناسب برای نورپردازی
50000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل 0018

wire and cable

ویژگی های کالا :
جنس مغزی: مس
طول 100 متر
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل 0018

wire and cable

ویژگی های کالا :
جنس مغزی: مس
طول 100 متر
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل 0019

wire and cable

ویژگی های کالا :
جنس : مس
طول 100 متر
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل 0019

the wire

ویژگی های کالا :
ویژگی های کالا :
جنس مغزی: مس
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل ANIL01

the wire

ویژگی های کالا :
جنس : مس
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل ANIL03

the wire

ویزگی های کالا :
جنس : مس
طول 100 متر
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل ANIL06

the wire

ویژگی های کالا :
جنس : مس
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل ANIL01

the wire

ویژگی های کالا :
جنس : مس
طول 100 متر
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب دل ANIL02

the wire

ویژگی های کالا :
جنس : مس
طول 100 متر
450000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل IL03

the wire

ویژگی های کالا :
جنس : مس
طول 100 متر
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 2.5 صائب مدل ANIL02

the wire

ویژگی های کالا :
جنس مس
طول 100 متر
750000
0
مقایسه

سیم برق افشان 1 در 1.5 صائب مدل ANIL05

the wire

ویزگی های کالا :
جنس : مس
طول : 100 متر
450000
0
loading

در حال بازیابی ...

درباره شرکت ما

تخصص، پشت کار ، امید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد. سی و پنج درصد از طراحان در قرن پانزدهم میبایست پرینتر در ستون و سطر حروف لازم است.